PRIVACY VERKLARING

COOKIES

De website van de ZZP’er Buddy maakt alleen gebruik van functionele en anonieme analytische cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. De website maakt géén gebruik van tracking en marketing cookies.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De ZZP’er Buddy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de ZZP’er Buddy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM DE ZZP’ER BUDDY GEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG BEWAART DE ZZP’ER BUDDY UW GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de ZZP’er Buddy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dezzperbuddy.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De ZZP’er Buddy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de ZZP’er Buddy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de ZZP’er Buddy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons.

OVERIGE GEGEVENS

WWW.DEZZPERBUDDY.NL is een website van de ZZP’er Buddy.

Wij zijn als volgt te bereiken:
Telefoon: 06-47966388
E-mail: info@dezzperbuddy.nl

Inschrijving KvK: 62228005
BTW nr: NL001806699B86

Bank rek.: NL93RABO0186762569